Ostatní šrouby

DIN 188
Šroub s T hlavou a dvěma nosy
DIN 404
Šroub s válcovou hlavou, průběžnou drážkou a otvory v hlavě (plombovací)
DIN 417
Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a čípkem
DIN 427
Šroub bez hlavy s průběžnou drážkou
DIN 464
Šroub s rýhovanou hlavou
DIN 479
Šroub čtyřhranný upínací s osazeným koncem
DIN 480
Šroub čtyřhranný upánací s čípkem
DIN 603
Šroub vratový s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem
DIN 604
Šrob se zápustnou hlavou s nosem