Podložky

DIN 435
Podložka čtyřhranná klínová pro I nostníky (sklon 14%)
DIN 436
Podložka čtyřhranná
DIN 440R
Podložka pro dřevěné konstrukce, forma R
DIN 440V
Podložka pro dřevěné konstrukce se čtvercovým otvorem, forma V
DIN 462
Podložka pojistná s vnitřním nosem
DIN 463
Podložka pojistná se dvěma jazýčky
DIN 471
Kroužek pojistný pro hřídel
DIN 472
Kroužek pojistný pro díru
DIN 6319C
Podložka kulová, tvar C